Tidningen Högsbo-Sisjön ges ut av Företagarföreningen Högsbo-Sisjön och utkommer med fyra nummer per år. Tidningen distribueras till alla företag i Högsbo-Sisjön samt finns i tidningsställ i området. Tidningen är 100% finansierad av annonsörerna och överskottet går tillbaka till föreningen.

Vill ni presentera er butik eller verksamhet i tidningen Högsbo-Sisjön? Genom varje nummer når ni omkring 10 000 läsare – både företag och konsumenter. KONTAKTA DAN EKLIND danne@hsff.nu | 0703-56 56 06 för att säkra er plats i nästa nummer!

Läs nr 1 2024 här:

Läs nr 4 2023 här:

Läs nr 3 2023 här:

Läs nr 2 2023 här:

Läs nr 1 2023 här:

Läs nr 2 2022 här:

Läs nr 3 2022 här:

Läs nr 2 2022 här:

Läs nr 1 2022 här:

Läs nr 3 2021 här:

Läs nr 4 2021 här:

Läs nr 2 2021 här:

Läs nr 1 2021 här:

Läs nr 4 2020 här:

Läs nr 3 2020 här:

Läs nr 2 2020 här:

Läs nr 1 2020 här:

Läs nr 4 2019 här:

Läs nr 3 2019 här: